Документи за сваляне

Информация за удължаване срока на офертите
размер: 219 KB
дата: 19.04.2019 10:06
Уточняваща информация
размер: 127 KB
дата: 08.04.2019 14:49
Обява за обществена поръчка
размер: 3749 KB
дата: 08.04.2019 14:41
Технически спецификации
размер: 92 KB
дата: 08.04.2019 14:36
Информация до АОП
размер: 1418 KB
дата: 08.04.2019 14:35
Указания за участие
размер: 614 KB
дата: 08.04.2019 14:30
Образци на документи
размер: 144 KB
дата: 08.04.2019 14:29
Проект на договор
размер: 66 KB
дата: 08.04.2019 14:26