Уведомление от "Северозападно държавно предприятие" ТД -ДГС - гр.Враца

Уведомление от "Северозападно държавно предприятие" ТД -ДГС - гр.Враца

Съобщения за подаване за заявления от кандидати потребители по Механизъм за лична помощ

Община Борован обявява прием на заявления от кандидати за включване в Механизма за личната помощ, който ще се предоставя от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за личната помощ Ползватели...

Съобщение за подаване на заявления за асистенти по Механизъм за лична помощ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Борован обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизъм за личната помощ, който стартира от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за...

Съобщение ЧЕЗ

Съобщение ЧЕЗ 

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован

Уведомително писма до всички пчелари на територията на Община Борован 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с писмо №  1000-57-(235) от 30.07.2019г. на Областния управител на Област Враца с дадени указания по изпълнение на взетите решения от проведеното на 29.07.2019г. заседание на...

Здравна информация за предпазване от ухапвания от комари и кърлежи

Здравна информация за предпазване от ухапвания от комари и кърлежи

Съобщение

Съобщение 

Нов социален проект стартира в партньорство между Община Криводол и Община Борован

На 13.06.2019г. кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев като бенефициент по проекта сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за...

Заповед №277/20.06.2019г.Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заповед №277/20.06.2019г.Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заповед №149/20.06.2019г.Схема" Училищен плод" и Схема" Училищно мляко"

Заповед №149/20.06.2019г. Училищен плод и Училищно мляко

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>