Отбелязване на 8 ми април от Местна активна група Борован

По повод 8 ми април Международен ден на ромите, добровелци от Местна активна група Борован и възпитаници на ДГ"Тошка Петрова"с.Борован “ поднесоха венец и  сведоха глава и отдадоха почит,...

Отбелязване на 8 ми април Международен ден на ромите в община Борован

По инициатива на кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова,  се проведоха поредици от мероприятия с цел отбелязване деня на ромите. Празничните мероприятия започнаха от село Борован....

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

                                     СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за...

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на...

Патронен празник на ОУ"Отец Паисий" с.Борован

Днес в Основно училище “Отец Паисий“ село Борован отбелязаха патронния си празник. Училището навършва 199 години от създаването си. Тържеството беше изпъстрено с разнообразни приказни...

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СТАРТИРА В ОБЩИНА БОРОВАН

На 13 март кметът на община Борован инж.Десислава Тодорова,   подписа административен договор  за финансиране на  проектно предложение по конкурсна процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално -...

Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2019-2021г.

Проект на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2019-2021г

Споразумение за партньорство подписаха Община Борован и Община Криводол за съвместно кандидатстване по конкурсна процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ –Компонент 2

Общините Борован и Община Криводол подписаха партньорско споразумение за съвестно кандидатстване по конкурсна процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение

Празник на жената в община Борован

По случай 8 март – празника на жените Кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова получи красив букет от Общинска администрация Борован. Тя от своя страна зарадва всички жени в общинска...