Честита баба Марта!

Честита баба Марта! Много здраве и късмет на всички! Празнично и мартенско беше времето днес в общината. Настроението беше доста топло, усмихнато и ведро. Първи в сградата на общинска...

Съобщение до всички заинтересовани страни във връзка с провеждане на конкурс за здравни медиатори

Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с...

Работилница за изработване на мартеници отвори врати във всяко училище, детска градина и ЦНСТ в Община Борован

За втора поредна година Работилница за изработване на мартеници отвори врати във всяко училище, детска градина и ЦНСТ в Община Борован. От 25.02.2019г. до 28 02.2019 г., ще се състоят заниманията с...

Отчет- анализ за състоянието на престъпността за 2018 година на Районно управление Бяла Слатина

На 14.02.2019г. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова присъства на Отчет- анализ за състоянието на престъпността за 2018 година на Районно управление Бяла Слатина . На срещата...

Съобщение за обявяване на конкурс за здравни медиатори

Във връзка с  проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018...

Покана

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Борован, предоставяни от общината

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Борован, предоставяни от общината

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели

Бабин ден в община Борован

Днес в населените места в община Борован отпразнуваха Денят на родилната помощ – „Бабинден“. Кметът на общината поднесе подаръци на майките родили своите деца през 2018г. Първо посрещна в...

Възпитаници на Основно училище “Отец Пасий“ с. Борован сурвакаха в община Борован по случай Василица -ромската нова година.

Ученици от група с факултативни учебни часове по фолклор на етносите –ромски фолклор с ръководител Ива Гачовска, поздравиха служителите на община Борован по случай ромската нова година. На...