Съобщение за обявяване на конкурс за здравни медиатори

Във връзка с  проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018...

Покана

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Борован, предоставяни от общината

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Борован, предоставяни от общината

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели

Информация от Дирекция "Бюро по труда" Бяла Слатина до работодатели

Бабин ден в община Борован

Днес в населените места в община Борован отпразнуваха Денят на родилната помощ – „Бабинден“. Кметът на общината поднесе подаръци на майките родили своите деца през 2018г. Първо посрещна в...

Възпитаници на Основно училище “Отец Пасий“ с. Борован сурвакаха в община Борован по случай Василица -ромската нова година.

Ученици от група с факултативни учебни часове по фолклор на етносите –ромски фолклор с ръководител Ива Гачовска, поздравиха служителите на община Борован по случай ромската нова година. На...

Проект на наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Борован

Справка за постъпили предложения  Проект на  наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Борован  

Обява

Обява 

Съобщение

Съобщение 

Поздравителен адрес

Коледари

Коледари от Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ село Добролево огласиха днес със коледни песни и танци Регионално управление по образованието град Враца и Начално училище „Софроний...