Да пуснем корени в община Борован!

Денят на земята приобщава хората към идеята за опазване на околната среда и спомага за промяната на ценностите и приоритетите на едно цяло поколение. Община Борован се включи с редица...

Обявление ДГ"Юрий Гагарин" с.Малорад

Обявление ДГ"Юрий Гагарин" с.Малорад 

Прецедент в община Борован по време на определяне съставите на членовете на СИК за предстоящите избори за Европейски парламент на 26 май 2019г.

За първи път благодарение на кмета на община Борован  инж. Десислава Тодорова представителите на политически партии успяха да се договорят на общинско ниво относно съставите на членовете...

Община Борован подписа договор за строително ремонтни дейности по проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в изпълнение на договор № 06/07/2/0/00286/ от 12.02.2018г“ финансиран от Държавен фонд Земеделие

На 17 април 2019 година община Борован подписа дългоочакваният договор за извършване на строително ремонтни дейности на общинска четвъртокласна пътна мрежа на територията на общината. През ...

Покана за представяне на оферта от ДГ"Тошка Петрова" с.Борован

Покана за представяне на оферта от ДГ"Тошка Петрова" с.Борован 

Съобщение относно програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство за земеделските стопани

Съобщение относно програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство за земеделските стопани 

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

Заповед на кмета на Община Борован

Заповед на кмета на Община Борован 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение да всички собственици на пчелини

Съобщение да всички собственици на пчелини

Отбелязване на 8 ми април от Местна активна група Борован

По повод 8 ми април Международен ден на ромите, добровелци от Местна активна група Борован и възпитаници на ДГ"Тошка Петрова"с.Борован “ поднесоха венец и  сведоха глава и отдадоха почит,...

Отбелязване на 8 ми април Международен ден на ромите в община Борован

По инициатива на кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова,  се проведоха поредици от мероприятия с цел отбелязване деня на ромите. Празничните мероприятия започнаха от село Борован....

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>