С ПМС №260 от 24.11.2017г. на Община Борован са отпуснати допълнително още 300 000 лева държавни средства за 2017 година.Средства, които общината ще получи  са предназначени за продължаване на ремонта и рехабилитацията на улици на територията на община Борован - реализация на трети етап. На втори етап бяха отремонтирани улиците „Патриарх Евтимий“ и „Пенчо Славейков“, общо 1350 метра от уличната мрежа в село Борован, като  обща стойност на инвестицията от втория етап е 300 000 лева. През първият етап бяха отремонтирани улиците „Цар Асен“, ул.“Симеон“, ул. „Иван Нивянин“ и ул.“Иванка“ в село Борован, общо 1350 метра улична мрежа, общата стойност на инвестицията от първи етап също е 300 000 лева. Общо инвестицията до момента възлиза на стойност  900 000 лева.