с. Малорад

Кметство с. Малорад

Село Малорад е едно от съставните села на Oбщина Борован. Географски с. Малорад е разположено в северозападната част на Дунавската равнина. Намира се на 8 км. северозападно от Борован и на 45 км. северно от областния център Враца. Граничи със землищата на Борован, Добролево, Сираково, Рогозен, Монастирище, Бели брод, Трикладенци и Девене. Селото заема площ от около

6 хиляди декара, а землището му е 45 хиляди декара плодородна обработваема земя.

Историята на с. Малорад води началото си от неолита , за което има безспорни археологически доказателства. В околностите му има артефакти от различни исторически периоди. Писаната история на селото започва от 1620 год. Архивни документи разкриват, че по това време то наброява 12 домакинства. Освобождението от турско робство сварва селото с 1500 жители , като през 1946 – 1956год. населението се увеличава на 4500 човека. Към днешна дата с. Малорад наброява 2133 жители от които почти ¼ са деца. За тях има съвременна и удобна детска градина, а училището ни след направения ремонт през това лято отговаря на европейските изисквания.

Грижите за здравето на населението са поверени на д-р Пенчев.  Стопанския живот на малорадчани е свързан изключително със земята. На територията на Малорад функционират 5 земеделски кооперации.

В селото ни има мелница и месо преработвателен цех.  Културните прояви на Малорад се организират и са съсредоточени изцяло в базата и с участието на местното читалище, което е учредено през далечната 1919 година, а красивата сграда, в която понастоящем се помещава то се намира в центъра на селото и е построена 1967 година.

Като историческа и архитектурна забележителност, която въздейства патриотично и възпитателно е задължително да споменем сградата на кметството, на входа на което са поставени две мемориални мраморни плочи с имената на загиналите в Балканската и междусъюзническата воини.

Друг паметник, който ни припомня уроците на историята и ни задължава никога да не забравяме жестокостите на войната е паметника на съветските летци, загинали в пламъка на втората световна война.

Най- старата сграда и с голямо значение за духовните устои на малорадчани в миналото, а за част от населението и днес е църквата „Успение Богородично” тя е построена през 1825 година.

Инфраструктурата на с. Малорад е функционална и добре изградена. Широки улици заложени още при изготвянето на началния план за разполагане на селото. Централните са асфалтирани а останалите улици са с трошено- каменна настилка.

Цялостно водоснабдяване на селото е направено 1965 год., като частична подмяна на остарелите водопроводни тръби се извърши в 2006 год., а по-голяма част от подмяната е извършена в настоящата 2009 год.