с. Нивянин

Кметство Нивянин

Село Нивянин се намира на границата между предбалкана и дунавската равнина на 7 км. южно от с. Борован Другите села, с които граничи са Буковец на юг и с. Соколаре североизток.

Старото име на Нивянин е Джурилово, от 1944 година е кръстено на поета партизанин Иван Нивянин.

Населението е 425 души. Земята в селото се обработва от двама арендатори.

От 2005 г. в с. Нивянин училище „Иван Начев- Балкан” е закрито.  В селото има Детска градина, която е филиал на ЦДГ "Тошка Петрова" в Борован

Кмет на с. Нивянин от м. Октомври 2007г. е Милен Нейков Гайдарски. За периода ноември 2007г. до септември 2009г. в селото са поставени нови 150 енергоспестяващи улични лампи. Осветлението на парка в центъра е напълно възстановено.

Ресторантът в центъра на селото е пребоядисан и е възстановена унищожената след кражба на проводник инсталация на кухнята.

Водопровода по улиците: “Илия Йорданов”, ”Георги Сава Раковски” и част от “Христо Ботев” е подменен с нов. В центъра на селото е изградена нова чешма, намираща се до автобусната спирка.Направен е пълен ремонт на сградата на детската градина и църквата.

През 2008 година читалището на селото „Васил Левски” навърши 100 години, което беше отбелязано с подобаващо тържество. Към читалището има сформиран танцов състав, който участва активно в културния живот на селото и общината .