СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности,кметство с.Добролево уведомява населението и всички пчелари,че:

   В периода от 22.05.2019г.до 22.05.2019г. от 08:00часа до 10:00часа, ЗП Павел Бешировски гр.Враца,ж.к.“Дъбника-  ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура  „слънчоглед“ с продукт за растителна защита „Шадоу експрес“- 120мл./дка карантинен срок 30 дни на терени в землището на с. Добролево,както следва:

1/ „Сираковски път“                -  164,4дка

2/  „Орехите „                            -     37,7дка

3/  „Греда“                                  -  117дка

4/  „Денински блок“                -  105,5дка

5/  „Мандински блок“             -  114,3дка

6/  „Горанов връх“                    -  247дка

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№215/20.05.2019г.в кметство с.Добролево.

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!