СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Борован уведомява населението и всички пчелари, че :

В периода от 23.05.2019г. до 26.05.2019г.включително от 12.00 до 20.00часа ,

„ РЕМУСС „ ООД с.Борован ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура „ Пшеница “, с продукт за растителна защита ЗАНТАРА – 125мл./дка, ПРИКАСОР – 75 мл./дка, ТЕРАГАРД – 60мл./дка на терени в землището на с.Борован, както следва:

1/ Кискински – 780 дка ЕКАТЕ 05548 -165 - 1

2/ Занкин връх – 300 дка ЕКАТЕ 05548 -167 - 1

3/ Равнище – 1040 дка ЕКАТЕ 05548 -169 - 1

 

 

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 30- 136/17.05.2019г.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА , ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА             / П /
Кмет на Община Борован