Състав на Общински съвет в Община Борован

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН

Иван Димитров Костовски

тел.: 09147/ 94-04

Приемен ден - всеки петък от 13,30 до 15,30часа 

Записване за премен ден  при  Мария Букерешка - тех.сътрудник,  тел: 0876388225 

Състав на Общински съвет :

Местна коалиция " Заедно за бъдещето на Община Борован":

1.Мариана Цветомирова Маринова

2.Славчо Трифонов Драганински

3.Петя Бориславова Петрова  

4.Иван Илиев

5.Румен Христов Геормезовски

Българска социалистическа партия

1.Петър Тодоров Цветковски

2.Петър Станев Петров

3.Пламен Христов Петров

4. д-р Даниел Христов Дилков

Политическа партия ГЕРБ

1.д-р Цезар Петров Пенчев

2.Данаил Христов Диковски

Български демократичен център – БДЦ 

1.Иван Димитров Костовски

2.Ивайло Красимиров Букерешки

 

Постоянни комисии към Общински съвет Борован

Комисия по бюджета и финансите, развитие на местното самоуправление и законност:

Председател:

Славчо Трифонов Драганински 

Членове:

1.Петър Тодоров Цветковски

2.Пламен Христов Петров  

3.Данаил Христов Диковски 

Комисия по регионалното развитие, устройство на територията, околна среда, пътна и селищна мрежа, инфраструктура и безопасност на движението.

Председател:

Румен Христов Геормезовски 

Членове:

1.Иван Илиев

2.Ивайло Красимиров Букерешки 

3.Петър Станев Петров      

Комисия по образование, здравеопазване, култура, социална политика спорт и туризъм.

Председател:

д-р Цезар Петров Пенчев 

Членове:

1.Д-р Даниел Христов Дилков

2.Петя Бориславова Петрова

3.Мариана Цветомирова Маринова