Теодора Иванова

Образование: УНСС София 
Професионална квалификация -   Магистър " Маркетинг и мениджмънт"