Община Борован - строителна площадка

                                                      с.Нивянин

1.Детска градина  - с. Нивянин                                   - 50.000 лв.

2.Подмяна водопровод питейна  вода                     - 1 800 000 лв.- Втори етап

3.Ремонт на църква                                                          - 123.000лв.

                                                       с.Малорад

1.ОУ " Св.св. Кирил и Методий "  - 658.000 лв.

2.Подмяна водопроводна мрежа в Ромска  махала     - 700.000 лв. - Първи етап

3.Възстановяване и  асфалтиране на улици                  - 500.000 лв.

                                                    с.Добролево

1.Ремонт църква                                                                        - 120.000лв.

2.Ремонт ОУ " Св.св. Кирил и Методий "                            - 400.000 лв.

3.Клуб в Ромската  махала                                                    -  54.000 лв.

                                                     с. Сираково

1.Ремонт  на Административна сграда в центъра на селото                         - 53.000 лв.

                                                       с.Борован

1.Ремонт на физкултурен салон в ОУ " Отец Паисий "                                 - 120.000 лв.

2.Асфалтиране на четвъртокласна пътна мрежа  Борован - Малорад  - 235.000 лв.

3.Ремонт на Читалищи " Цани Иванов " -  Борован                                  - 286.000 лв.

4.Ремонт  покрив  и спортна площадка  в   ЦДГ "Тошка Петрова "      -    78.000 лв.

5.Отводнителен канал за подпочвени води на ул.Христо Ботев"      -    25.000 лв.