Поляха с борованско червено вино първата копка по проект в община Борован

    Днес 14.04.2011г. започна изпълнението  на   ПРОЕКТ : ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ,ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ,ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ,СПИРКИ ЗА ОБЩИСТВЕН ПРЕВОЗ В С.БОРОВАН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БОРОВАН”
     Източник на финасиране – Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. към Министерството на земеделието и храните, мярка 322 обновяване и развитие на населените места
Цел на проекта Да се подобри облика , средатата на живот и разширят възможностите за подобряване на качеството на живот, свободно време и отдих в населените места на територията на община Борован.Да се удоволетвори желанието на населението да живее в по качестване среда и в населоно място с по добър и привлекателен облик.
Стойност на проекта - 627 052 лв / 313 526 € /
     Етап на изпълнение – Подписан договор с ДФ „Земеделие”,  проведена процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка –открит конкурс по реда на НВМОП в Община Борован с предмет:”Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи,детски площадки,зелени площи,спирки за общиствен превоз в с.Борован и населените места в Община Борован”
     В проекта освен Борован са включени  и  ремонт  на  площадите в с .Малорад и с. Нивянин.До  края на месец  септември  площадите  , тротоарите, зелените площи  ще бъдат готови.