Документи за сваляне

Обявление за изменение по обособена позиця 3
размер: 333 KB
дата: 21.01.2020 16:00
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-51 /05.07.2018 - Обособена позиция 3
размер: 175 KB
дата: 21.01.2020 15:59
Обявление за изменение по обособена позиця 2
размер: 334 KB
дата: 21.01.2020 15:57
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-48/04.07.2018 Обособена позиция 2
размер: 154 KB
дата: 21.01.2020 15:56
Обявление за изменение по обособена позиця 1
размер: 323 KB
дата: 21.01.2020 15:55
Допълнително споразумение към Договор Д-Д-50 /05.07.2018 - Обособена позиция 1
размер: 177 KB
дата: 21.01.2020 15:54
Обявление за възложена поръчка
размер: 2511 KB
дата: 30.07.2018 14:19
Договор Д-Д 51
размер: 4506 KB
дата: 30.07.2018 14:17
Договор Д-Д 50
размер: 5104 KB
дата: 30.07.2018 14:16
Договор Д-Д 48
размер: 770 KB
дата: 30.07.2018 14:15
Решение
размер: 1263 KB
дата: 03.07.2018 14:50
Протокол 3
размер: 2416 KB
дата: 03.07.2018 14:50
Протокол 2
размер: 2541 KB
дата: 03.07.2018 14:49
Съобщение за отваряне на цени
размер: 74 KB
дата: 22.06.2018 16:52
Протокол №1
размер: 973 KB
дата: 15.06.2018 15:37
Технически спецификации
размер: 82 KB
дата: 17.05.2018 15:04
ЕЕДОП
размер: 151 KB
дата: 17.05.2018 14:59
Образци на документи
размер: 103 KB
дата: 17.05.2018 14:58
Документация
размер: 756 KB
дата: 17.05.2018 14:57
Обявление
размер: 674 KB
дата: 17.05.2018 14:57
Решение
размер: 1661 KB
дата: 17.05.2018 14:56
Уточняваща информация
размер: 735 KB
дата: 17.05.2018 14:50