Администрация

инж. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА - Кмет
ИВАН ДИМИТРОВ КОСТОВСКИ - Председател на Общински съвет 

ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА - БЪРДАРСКА - ЗАМ.КМЕТ" ХУМАНТИРАНИ ДЕЙНОСТИ"

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА - ЗАМ.КМЕТ"ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ТАНЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БОРОВАН 


КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА:
с. Малорад       -ЦЕНО ЦЕНОВ ЦОЛОВСКИ
с. Добролево   - ИЛИЯН НАЙЧОВ БУКОВСКИ
с. Нивянин       -НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
с. Сираково     - ГРИША ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ  

ДИРЕКЦИИ:
„БЮДЖЕТ,ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ –  Директор на дирекция и главен счетоводител Фейсал Кариманов


УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ГОРСКИ ФОНД ” - Директор на дирекция  инж. КАЛИНКА ПЕТКОВА

"ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Директор на дирекция 

Програма за управление на Община Борован 2011-2015 година