Дейности

ДЕЙНОСТИ:

ДЕЙНОСТ 1. Управление на проекта.

ДЕЙНОСТ 2. Дейности за информация и публичност.

ДЕЙНОСТ 3. Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в ИПА.

ДЕЙНОСТ 4. Обучения по ключови компетенции за повишаване на ефективността.