Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска зе

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост земеделска земя в землището на с. Нивянин