Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя в землището на с. Борован с обща площ от 21.607 дка.

Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба  на земеделска земя в землището на с. Борован с обща площ от 21.607 дка.