Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя в землището на с. Добролево с обща площ от 76.270 дка.

Документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба  на земеделска земя в землището на с. Добролево  с обща площ от 76.270