Формули за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието.