Инфраструктура и население

В началото на 1978 г. Борован става административен център на селищна система,в която са включени още четири села, а с Указ от 28 август 1987 г. Борован е обявен за Община.
Общината се намира се на 150 км. от гр. София и се  явява естествен център между р.Дунав и Стара планина. През нея преминава главната пътна артерия, която свързва източното Черноморие със западните части на страната, главния път София - Ферибота Оряхово, който понастоящем  играе важна роля в икономиката ни и е  връзката  на нашата страна със съседна Румъния и няколкото пътни артерии с регионално и национално  значение -  за АЕЦ Козлодуй,  Монтана, Плевен, Бяла Слатина. Пътната мрежа на територията на общината е 176 км.
 На територията на Общината се намират селата Борован, Малорад, Добролево, Нивянин и Сираково.

По данни на НСИ към м. 12.2016 г, населението на община Борован е 5 376 жители. По данни на ГРАО към м. 07.2017 г, населението на общината е разпределено, както следва:

Жители по постоянен адрес на Община Борован

Жители по настоящ адрес на Община Борован

 

Мъже

Жени

Борован

1 238

1 222

Малорад

    911

    903

Добролево

    480

    460

Нивянин

    263

    243

Сираково

    128

    123

Общо

3 020

2 951

Жители по постоянен адрес под 18г. към м.07.2017г. на Община Борован

 

Мъже

Жени

Борован

256

217

Малорад

205

177

Добролево

  92

  90

Нивянин

  34

  35

Сираково

  13

  15

Общо

600

534

Жители по настоящ адрес под 18г. към м.07.2017г. на Община Борован

 

Мъже

Жени

Борован

277

228

Малорад

193

163

Добролево

 82

  81

Нивянин

 34

  27

Сираково

 12

  18

Общо

598

 517

Жители по постоянен адрес над 63г. към м.07.2017г. на Община Борован

 

Мъже

Жени

Борован

215

300

Малорад

196

295

Добролево

 88

116

Нивянин

 42

 57

Сираково

 26

 46

Общо

567

817

Жители по настоящ адрес над 63г. към м.07.2017г. на Община Борован

 

Мъже

Жени

Борован

263

363

Малорад

234

310

Добролево

113

133

Нивянин

 64

 94

Сираково

 35

 53

Общо

709

953

Забележка: Лицата могат да имат постоянни и настоящи адреси както еднакви така и различни.