МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020