Нова къща за щъркелите

ПГ ПО ТРАНСПОРТ „КОСТА ПЕТРОВ” С.БОРОВАН, ОБЛ.ВРАЦА

„Щъркел шарен дългокрак,

 Я затракай трака, трак!”

 

      „Сговорна дружина платина повдига”,  но и къща на щъркелите издига. В с.Борован има десетки щъркелови гнезда за радост на местното население. През лятото на 2010 година буря събори едно от тези гнезда, това край бензиностанцията в селото.  Есента и зимата се изтъркулиха , дойде време да се завърнат щъркелите, а гнездо?!...

      За пореден път с това се зае д-р Наташка Велчовска, почетен гражданин на с.Борован , самата  идея се осъществи със съвместните усилия на цяла дружина:

  • Гнездо изработи фирма „Борта”  с.Борован;
  • Служителите от „Ремус” ООД и бензиностанцията с нейния ръководител Данаил Иванов  поставиха гнездото на стълба
  •  Спасителната акция не мина без помощта на учениците от ПГ по Транспорт „Коста Петров” Борован, членове на клуб „Съхрани българското” които почистиха мястото от падналото старо гнездо.

Сега  нашите гости – щъркелите могат да се завърнат, а ние ще бъдем спокойни, защото се потрудихме да възстановим техния дом!

 

 

                                                                                                                   Даниела Велчовска