Свободни работни места обявени в Бюро по труда

Свободни работни места обявени в Бюро по труда 

Недопустимо поведение на майка и баба на дете на 5 години от детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован срещу учителката на детето.

В ДГ „Тошка Петрова“, поради епидемичната обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID – 19 и въведените противоепидемични мерки на входа на ДГ има пропускателен  режим и...

Събощение от ЧЕЗ

Събощение от ЧЕЗ 

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" гр.Бяла Слатина

Уведомяваме Ви, че на 21.07.2020/вторник / с.Борован, на площада пред НЧ"Цани Иванов" от 09.30 часа, ще се проведе информационна кампания " Заетост за теб", организирана от Д"БТ"   

Обява за конрусна процедура на Център за образоватлена интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

НОВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – 33.19 – 2020 13.07.2020 ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г....

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ

Заповед № РД - 01 - 393/09.07.2020 г. на МЗ

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична прогноза за 18.06.2020г.

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична прогноза за 18.06.2020г. Приложение 1 Приложение 2

Проведно заседание на кризисен щаб на Община Борован

На проведено заседание на кризисен щаб за въвеждане и спазване  на противоепидемичните мерки на територията на община Борован с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19,...

Съобщение

На 16.06.2020г. се проведе заседание  на Общинската преброителна комисия на Община Борован по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>