Община Борован продължава с осигуряването на топъл обяд.

От днес стартира изпълнението на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Борован".  След проведен предварителен подбор на потребители,  топъл обяд ще получават 600 жители от всички...

Децета на Борован получиха подаръци по инициатива на кмета на община Борован

Днес Заместник кметът на Община Борован Илияна Донкова връчи подаръците на късметлиите, които пуснаха писмата си в кутията на Дядо Коледа. Във връзка с вълшебствата, които се случват по...

СЪОБЩЕНИЕ до всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земемеделски култури

СЪОБЩЕНИЕ до всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земемеделски култури

Обява във връзка с проект "Осигуряване на топъл обяд"

В изпълнение на Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Борован", Община Борован  обявява  кампанията за прием на заявления-декларации  от кандидати, желаещи да им се предоставя топъл...

Община Борован се включва в благотворителна кампания в помощ на малкия Дейвид

В сградата на общинска администрация Борован в център за административно обслужване, също е поставена кутия за дарения. Нека всички заедно да помогнем на Дейвид да се пребори с рака!

Събщение на ЧЕЗ

Събощение във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие...

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Обръщам се към вас по повод Деня на община Борован и традиционните събори на кметствата. Трудно се взема решение да бъде отменен празника на общината и...

Регистрация на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.

Регистрация на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.

ОУПО - Предварителн проект

ОУПО - Предварителн проект Обяснителна записка  Екологична оченка на ОУПО

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>