Предупреждение относно метеорологична и хидрологична прогноза за 18.06.2020г.

Предупреждение относно метеорологична и хидрологична прогноза за 18.06.2020г. Приложение 1 Приложение 2

Проведно заседание на кризисен щаб на Община Борован

На проведено заседание на кризисен щаб за въвеждане и спазване  на противоепидемичните мерки на територията на община Борован с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19,...

Съобщение

На 16.06.2020г. се проведе заседание  на Общинската преброителна комисия на Община Борован по провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, определена със Заповед...

Съобщение за регистрация на животновъден обект -лично стопанство

Съобщение за регистрация на животновъден обект -лично стопанство

Съобщение ЧЕЗ

Съобщение ЧЕЗ

Заповед № 176/11.06.2020 на Кмета на община Борован

Заповед № 176/11.06.2020 на Кмета на община Борован

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Дарение от БАН получиха децат от ЦНСТ Борован

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания село Борован, днес беше посетен от заместник министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и госпожа Марина Сарадинова -...

Заповед 166/01.06.2020

Заповед 166 /01.06.2020

Заповед №146/13.05.2020 г.

Заповед №146/13.05.2020 г. 

Заповед 160/28.05.2020г.

Заповед 160/28.05.2020г. 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>