Съобщение за получаване на подпомагане на стопаните, които са предприели мерки за почистване и дезинфекция на мястото за отглеждане на прасета за угояване, във връзка с извършено доброволно клане на прасетата

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,            Уведомявам Ви, че на 16.09.2019 г. (понеделник) от 09.30 до 11.00 в сградата на Община Борован ще бъде раздадено подпомагането в размер на 300лв. на...

Съобщение от ЧЕЗ

Съобщение  от ЧЕЗ 

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2018 г.на Община Борован

Покана на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичинете финанси от Председател на общински съвет Борован, свързана с публино обсъждане на годишен отчет за изпъленние на бюджет за 2018г на...

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храните на животните, във връзка с усложнената епизодична обстановка свързано със заболяването"Африканска чума по свинете"

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храните на животните, във връзка с усложнената епизодична обстановка свързано със заболяването"Африканска чума по свинете" 

Уведомление от "Северозападно държавно предприятие" ТД -ДГС - гр.Враца

Уведомление от "Северозападно държавно предприятие" ТД -ДГС - гр.Враца

Съобщения за подаване за заявления от кандидати потребители по Механизъм за лична помощ

Община Борован обявява прием на заявления от кандидати за включване в Механизма за личната помощ, който ще се предоставя от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за личната помощ Ползватели...

Съобщение за подаване на заявления за асистенти по Механизъм за лична помощ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Борован обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизъм за личната помощ, който стартира от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за...

Съобщение ЧЕЗ

Съобщение ЧЕЗ 

Уведомително писмо до всички пчелари на територията на Община Борован

Уведомително писма до всички пчелари на територията на Община Борован 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с писмо №  1000-57-(235) от 30.07.2019г. на Областния управител на Област Враца с дадени указания по изпълнение на взетите решения от проведеното на 29.07.2019г. заседание на...