Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение 1  Съобщение 2 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опразване не пчели и пчелни семейства

Съобщения за опразване не пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед 144/05.05.2020 на кмета на община Борован

Заповед 144/05.05.2020 на кмета на община Борован 

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" стартира в община Борован

Кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова, подписа Рамков договор с Агенция по заетостта за изпълнение на програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.От първи май в община...

Същение за опазване напчели и пчелни семейства

Същение за опазване напчели и пчелни семейства 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>