Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение до жителите на община Борован

Съобщение до жителите на община Борован 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед 125/11.04.2020 на кмета на община Борован

Заповед 125/11.04.2020 на кмета на община Борован 

Заповед № 124/11.04.2020г. на кмта на община Борован

Заповед № 124/11.04.2020г. 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 123/10.04.2020г. на кмета на община Борован

Заповед № 123/10.04.2020г. на кмета на община Борован  

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения  за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 121/08.04.2020г.

Заповед № 121/08.04.2020г. 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>