Проект „Топъл обяд у дома в условия на извънредна ситуация“ ще стартира в община Борован

В резултат от  настъпилата извънредна ситуация от разпространението на коронавируса (COVID-19) в света, и във връзка с обявеното извънредно положение в страната Държавата чрез Министърът на...

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Писмо относно:Регистрация на лични стопанства за отглеждане на селскостопнаски животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност

Писмо относно:Регистрация на лични стопанства за отглеждане на селскостопнаски животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейнос

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 132/21.04.2020г. относно обявяване на пожароопасен сезон в горските териотрии на община Борован

Заповед № 132/21.04.2020г. относно обявяване на пожароопасен сезон в горските териотрии на община Борован 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение до жителите на община Борован

Съобщение до жителите на община Борован 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед 125/11.04.2020 на кмета на община Борован

Заповед 125/11.04.2020 на кмета на община Борован 

Заповед № 124/11.04.2020г. на кмта на община Борован

Заповед № 124/11.04.2020г. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>