Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 123/10.04.2020г. на кмета на община Борован

Заповед № 123/10.04.2020г. на кмета на община Борован  

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения  за опазване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 121/08.04.2020г.

Заповед № 121/08.04.2020г. 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства  

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения  за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

В община Борован стартира раздаването на хранителни продукти на потребителите по проект“ Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот”

Днес лично кмета на община Борован инж.Десислава Тодорова започна раздаването на хранителни продукти за възрастни и самотно живеещи лица включени в проект  по Договор № BG05M9OP001-2.040-0057-C01...

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>