Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 61, ал. 1 вр. чл. 18а, ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 61, ал. 1 вр. чл. 18а, ал. 10 от АПК

Съобщение

Съобщение 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства 

Обява във връзка стартирала Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Във връзка със създалата се обстановка в следствие на обявената пандемия  и борба с COVID19 на територията на Общините Криводол и Борован стартира Процедура чрез директно предоставяне на...

Заповед № 105/27.03.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 105/27.03.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 64/27.02.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 64/27.02.2020г. на кмета на Община Борован 

Заповед №98/20.03.2020г.на кмета на Община Борован

Заповед №98/20.03.2020г.на кмета на Община Борован  

Важно съобщение до жителите на Община Борован

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, Във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка и бързото разпространение на COVID 19  в Република България,  Кмета на община Борован сформира...

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства от кметство Малорад

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства  Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства  Съобщение за опразване на пчели и пчелни семейства 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>