Заповед № 97/19.03.2020 на кмета на Община Борован

Заповед № 97/19.03.2020 на кмета на Община Борован 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане...

Заповед 92/18.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус

Заповед 92/18.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус 

Масова дезинфекция и мерки срещу разпространението на Коронавирус започнаха в община Борован

От днес  започнаха масови мероприятия  по дезинфекция на улици, обществени сгради, общински терени – паркове, градини, спирки за обществен транспорт,  кметства , като приоритетни са зоните за...

Заповед №86/16.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус

Заповед №86/16.03.2020г. на Кмета на  община Борован във връзка с Коронавирус

До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

СЪОБЩЕНИE  До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и...

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане...

Обръщение до жителите на община Борован

Уважаеми съграждани, Призовавам ви стриктно да спазвате противоепидемичните мерки съгласно моя Заповед №84/13.03.2020г. Санитарно-хигиенните и препоръките на Кризисен щаб за въвеждане на...

Информация във връзка с извънредно положение в България -Заповед

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>