Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане...

Обръщение до жителите на община Борован

Уважаеми съграждани, Призовавам ви стриктно да спазвате противоепидемичните мерки съгласно моя Заповед №84/13.03.2020г. Санитарно-хигиенните и препоръките на Кризисен щаб за въвеждане на...

Информация във връзка с извънредно положение в България -Заповед

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС ЗА ДЛЪОЖНОСТТА: ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Във връзка с конкурса община Борован удължава срока на приемна на заявления за длъжността здравен медиатор до 10.03.2020г.  Във връзка с  проектно предложение на община  Борован по...

ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА УДАЛЖАВАНЕ ПРИЕМА НА ДОКУМАНТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“ ОБЩИНА БОРОВАН ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ Националната програма „Предоставяне на грижи в...

Десислава Тодорова зарадва жителите на Борован с мартеници

Кметът на общината инж. Десислава Тодорова заедно със учениците и учителите и директорите от основните училища в община Борован, професионалната гимназия по транспорт, децата от детските...

Информация как да се предпазим от коронавирус

Информация как да се предпазим от коронавирус

ОБЯВИ ОТ ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНАТА

ОБЯВА 1 ОБЯВА 2 ОБЯВА 3 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>