Документи за сваляне

Обявление за приключване на договор
размер: 3511 KB
дата: 15.04.2019 14:28
Договор
размер: 4599 KB
дата: 11.09.2017 11:02
Обявление за възложена поръчка
размер: 2939 KB
дата: 11.09.2017 11:00
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „КОНСОРЦИУМ ГАРАНЦИЯ” ГР. ШУМЕН С УЧАСТНИЦИ: „ЕКОЗЕМ ШУМЕН” ЕООД, ГР. ШУМЕН „ДЕМЕТРА” ООД, ГР. ШУМЕН „КОНСУЛТ-ПРОЕКТ-ВА” ЕООД, ГР. РАЗГРАД „ТСМ ЕКСПЕРТ” ЕООД, ГР. ШУМЕН „РАЙПРОЕКТ” ЕООД, ГР. ШУМЕН „ТОПЛОРЕМОНТГАЗСТРОЙ-1” ООД, ГР. ШУМЕН „СТИНК” ООД, ГР. ШУМЕН ДАТА: 27.06.2017 Г.
размер: 265 KB
дата: 27.06.2017 09:39
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ” ООД, ГР. БУРГАС С ЕИК 200507906
размер: 257 KB
дата: 22.06.2017 12:10
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 4 ОТ ЗОП ДО ДЗЗД „ИКО – ИСЕТА ВОДНИ ПРОЕКТИ 2014-2020” ГР. СОФИЯ С ПАРТНЬОРИ: „ИСЕТА-ПРОЕКТ“ ЕООД С ЕИК 203086490 И „ИКО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД С ЕИК 131389668
размер: 259 KB
дата: 22.06.2017 12:09
Констативен протокол
размер: 3097 KB
дата: 22.06.2017 10:41
Решение
размер: 305 KB
дата: 30.05.2017 15:48
Доклад
размер: 392 KB
дата: 30.05.2017 15:48
Протокол 3
размер: 258 KB
дата: 30.05.2017 15:47
Протокол № 2
размер: 360 KB
дата: 30.05.2017 15:46
Съобщение до заинтересованите лица
размер: 264 KB
дата: 11.05.2017 13:11
Протокол № 1
размер: 269 KB
дата: 22.02.2017 10:04
Отговор на въпрос
размер: 317 KB
дата: 04.01.2017 10:52
Образци на документи
размер: 191 KB
дата: 05.12.2016 12:37
Проект на договор
размер: 260 KB
дата: 05.12.2016 12:18
Техническа спецификация
размер: 343 KB
дата: 05.12.2016 12:17
Методика за оценка
размер: 228 KB
дата: 05.12.2016 12:17
Документация
размер: 513 KB
дата: 05.12.2016 12:16
Обявление
размер: 3383 KB
дата: 05.12.2016 12:14
Решение
размер: 3557 KB
дата: 05.12.2016 12:14