ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2014-2020 г. (актуализиран вариант, 2018 г.)

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН 2014-2020 г.

(актуализиран вариант, 2018 г.)