Обява на основание чл.726, ал.3 от ППЗСПЗ на ОД"Земеделие" гр.Враца

Обява на основание чл.726, ал.3 от ППЗСПЗ на ОД"Земеделие" гр.Враца