ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ  И  ЕКОЛОГИЯ” В ОБЩИНА БОРОВАН


Документи за сваляне

Списък на допуснати до конкурса кандидати
размер: 163 KB
дата: 01.04.2019 09:10