ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ „В ОБЩИНА  БОРОВАН - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР  НА  ДИРЕКЦИЯ „ ИНВЕСТИЦИОННА  ПОЛИТИКА, ПРОЕКТИ  И  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ” В  ОБЩИНА  БОРОВАН

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТ ДИРЕКТОР  НА  ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА,ПРОЕКТИ  И  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ”  В  ОБЩИНА  БОРОВАН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БОРОВАН - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР  НА   ОБЩИНА  БОРОВАН

СПИСЪК  НА  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР  НА  ОБЩИНА  БОРОВАН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ  ЕКСПЕРТ  „ОМП” В ОБЩИНА  БОРОВАН - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТСТАРШИ  ЕКСПЕРТ „ ОМП”  В  „ ДИРЕКЦИЯ  БЮДЖЕТ,  ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ  ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И  ИНФОРМАЦИОННО  ОБСЛУЖВАНЕ И  ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ”  В  ОБЩИНА  БОРОВАН

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА Старши експерт ОМП В „ ДИРЕКЦИЯ  БЮДЖЕТ,  ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ  ДЕЙНОСТИ, АДМИНИСТРАТИВНО И  ИНФОРМАЦИОННО  ОБСЛУЖВАНЕ И  ГЛАВЕН  СЧЕТОВОДИТЕЛ”  В  ОБЩИНА  БОРОВАН