Покана за обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2017г.

Покана 

Приходи 

Разходи 

Капиталови