ПОКАНА - за публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Борован за 2011г.