Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Борован за 2013г.