Правила за ползване на мерите,пасищата и ливадите на територията на Община Борован за стопанска 2016-2017г.

Правила за ползване на мерите,пасищата и ливадите на територията на Община Борован за стопанска 2016-2017г