Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите

Правилник за уреждане на функциите, структурата и организацията на дейността на Общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите