Прием на ученици в Професионална Гимназия "Коста Петров"-Борован за учебната 2009/2010г.

     Професионална гимназия по транспорт

                        КОСТА ПЕТРОВ

                        с.Борован,                                     

                        обл.Враца

 

 

 

О Б Я В А

Прием на ученици за учебната 2009/2010 година по следните специалности:

Специалност “Автотранспортна техника”- дневна форма  

 Професия “Монтьор на транспортна техника -  срок на обучение 4 г.

Специалност“Електрообзавеждане на транспортна техника”- дневна форма

Професия “Електромонтьор,- срок на обучение 4 г.  нова специалност за уч. 2009/2010

Специалност “Малък и среден бизнес”-  дневна форма   .

Професия   “Сътрудник в малък и среден бизнес”- срок на обучение 4 г.

Специалност “Административно обслужване”- вечерна форма

Професия “Офис – секретар”- срок на обучение 4 г..

  Балообразуващи предмети: БЕЛ, Математика и Физика. Прием по документи:

Свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство

 

 Завършилите  успешно курса на обучение имат следните права:

§               Придобиване на средно образование при успешно полагане на държавни зрелостни изпити.

след 12 клас

 

§               Придобиване на ІІ степен на професионална квалификация след държавни изпити по национални изпитни програми, полагани по теория и практика на избраната професия.

 

Придобиване право за явяване на изпити за правоспособност – управление на МПС кат.”В”, изисквана за упражняването на професиите “Монтьор на транспортна техника” и „Електромонтьор”и при облекчени условия категория”С”.

 

                                                 СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 

-                        Подаване на документи за участие в  I  етап  07-10.07.09г

-                        Обявяване списъците на  I етап класиране -   до 13.07.09г

-                        Записване на приетите учениците на  I етап - 14-16.07.09г

-                        Обявяване на броя незаети места  след  I етап - 17.07.09г

-                        Подаване на документи за участие във II етап  - 20-21.07.09г

-                        Обявяване списъците на  II етап класиране  -  до 24.07.09г

-                        Записване на приетите учениците на II етап - 27-28.07.09г

-                        Обявяване  броя незаети места  след  II етап - до 29.07.09г

-                        Подаване на документи за участие вIII етап  - 30-31.07.09г

-                        Обявяване списъците на  III етап класиране  -  03.08.09г

-                        Записване на приетите учениците на III етап- 04-05.08.09г

-                        Обявяване  броя незаети места  след  III етап- до 07.08.09г

-                        Попълване незаетите места след III етап класиране- до 01.09.09г

 

 

 

Транспортът на учениците от родните места до училището е безплатен !!!

 

Тел за връзка: 09147/20 25; 21 28

E-mail: pg_borovan@abv.bg