ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ   НА   КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН  ИНЖ.ДЕСИСЛАВАТОДОРОВА   ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА