ПРОГРАМА ЗАУПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРОВАН ПРЕЗ 2018 г.

ПРОГРАМА ЗАУПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРОВАН ПРЕЗ 2018 г.