Протокол за разпределение по чл.37 м от ЗСПЗЗ за извършена проверка на всички договори за наем или аренда на пасища мери и ливади от ОПФ към 01.02.2020г.