Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 521 KB
дата: 03.07.2020 10:37
Борсов договор
размер: 438 KB
дата: 12.06.2020 10:34
Решение за откриване на процедура
размер: 395 KB
дата: 27.05.2020 13:05
Договор за борсово представителство
размер: 485 KB
дата: 27.05.2020 10:33