Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 1047 KB
дата: 15.11.2019 13:58
Договор обособена позиция №4
размер: 6012 KB
дата: 15.11.2019 12:26
Договор обособена позиция №3
размер: 5348 KB
дата: 15.11.2019 12:25
Договор обособена позиция №2
размер: 5659 KB
дата: 15.11.2019 12:23
Договор обособена позиция №1
размер: 5404 KB
дата: 15.11.2019 12:01
Решение №292/11.10.2019
размер: 222 KB
дата: 11.10.2019 16:43
Решение № 291/11.10.2019
размер: 227 KB
дата: 11.10.2019 16:42
Решение №290/11.10.2019
размер: 304 KB
дата: 11.10.2019 16:42
Решение №289/11.10.2019
размер: 357 KB
дата: 11.10.2019 16:41
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
размер: 304 KB
дата: 11.10.2019 16:40
Протокол 3
размер: 5311 KB
дата: 11.10.2019 16:38
Протокол 2
размер: 6852 KB
дата: 11.10.2019 16:37
Съобщение да участници
размер: 681 KB
дата: 27.09.2019 13:49
Протокол №1
размер: 599 KB
дата: 17.09.2019 15:49
Решение за одобряване на обявление за изменение
размер: 306 KB
дата: 09.08.2019 16:32
Работен проект
размер: 680197 KB
дата: 09.08.2019 12:07
Разрешение за строеж
размер: 900 KB
дата: 09.08.2019 11:40
Проект на договор
размер: 93 KB
дата: 08.08.2019 14:49
Методика за оценка
размер: 76 KB
дата: 08.08.2019 14:48
Технически спецификации обособена позиция 4
размер: 297 KB
дата: 08.08.2019 14:48
Технически спецификации обособена позиция 3
размер: 287 KB
дата: 08.08.2019 14:47
Технически спецификации обособена позиция 2
размер: 293 KB
дата: 08.08.2019 14:46
Технически спецификации обособена позиция1
размер: 287 KB
дата: 08.08.2019 14:46
Образец № 1 -ЕЕДОП
размер: 210 KB
дата: 08.08.2019 14:45
Образец на документи КСС - обособена позиция 4
размер: 31 KB
дата: 08.08.2019 14:44
Образец на документи КСС - обособена позиция 3
размер: 26 KB
дата: 08.08.2019 14:43
Образец на документи КСС - обособена позиция 2
размер: 27 KB
дата: 08.08.2019 14:42
Образец на документи КСС обособена позиция 1
размер: 26 KB
дата: 08.08.2019 14:41
Образец на документи предложение за изпълнение
размер: 30 KB
дата: 08.08.2019 14:40
Образец на документи - Ценово предложение
размер: 24 KB
дата: 08.08.2019 14:39
Документация
размер: 3458 KB
дата: 08.08.2019 14:37
Обявление
размер: 1268 KB
дата: 08.08.2019 14:37
Решение
размер: 346 KB
дата: 08.08.2019 14:36
Уточняваща информация
размер: 49 KB
дата: 08.08.2019 12:11