Публикуване на съобщения по връчване на актове,покани и писма