Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България с Указ № 53 от 19.03.2019 г. на Президента на Република България, /Обн. ДВ бр. 24 от 22 март 2019 г./, които ще се произведат  на 26 май 2019 г. /неделя/,, Общинска администрация – Борован уведомява избирателите, че поради извънредна ситуация секция  060500003 се премества в ОУ „Отец Пайсии“ ет.1. 

 

инж. Десислава Тодорова /П/

кмет на община Борован